CAMPANYA PEL TRAM

PROJECT DATE: FEBRER 2016  |   CLIENT: CAMBRA DE COMERÇ DE SABADELL

PROJECTE

TRAM és una empresa de transport públic que gestiona les dues xarxes actuals de tramvies a la Regió Metropolitana de Barcelona, el Trambaix i el Trambesòs.

Projecte

Conceptualització, comunicació i direcció d’un concurs adreçat a estudiants de disseny gràfic per a realitzar la imatge dels objectes de la botiga

Objectius

Ampliar la formació acadèmica de l’alumne amb un cas rea; generar continguts per donar un valor afegit a la proposta.

Resultats

Amplia repercussió del projectes en món del disseny i en particular en entorns formatius, que va transformar-se en més de 50 propostes d’arreu dels centres on s’imparteixen estudis de disseny.

Optimitzar i treure major rendibilitat als recursos de comunicació i Marketing amb la creació de continguts i elements per campanya de presentació del producte

La presentació de la nova Botiga del TRAM, amb productes que promouen els mateixos valors afegits que el TRAM ofereix als seus viatgers cada dia: comoditat, funcionalitat, i sobretot, la cura i preservació del medi ambient.

WEBS

1.- Botiga : http://botiga.tram.cat/

2.- Concurs : https://www.tramdisseny.cat/